S. 5-1156 Dossierfiche K. 53-1614

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008
Regering Y. Leterme II  

arbeidsveiligheid
vakbondsvertegenwoordiger
vakbondsverkiezing
ondernemingsraad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1614/1 Wetsontwerp 21/6/2011
K. 53-1614/2 Amendementen 6/7/2011
K. 53-1614/3 Verslag namens de commissie 6/7/2011
K. 53-1614/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/7/2011
K. 53-1614/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1156/1 5-1156/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 8/7/2011
5-1156/2 5-1156/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-1156/3 5-1156/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1614/1
6/7/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1614/3
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 48-54 + p. 77
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-11/o0)
Integraal verslag nr. 43, p. 77-78
Doc. K. 53-1614/5
7/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
7/7/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/14 5-82/14 (PDF)
7/7/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/14 5-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/7/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1156/1 5-1156/1 (PDF)
8/7/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
13/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-3/o1) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. 5-1156/3 5-1156/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/7/2011   Verzending naar commissie
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/7/2011   Aanneming zonder amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1156/2 5-1156/2 (PDF)
14/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2011   Bekendmaking (58191-58320)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2011 5 13/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/7/2011 30 28/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/7/2011 12/9/2011, blz 58191-58320