S. 5-1066 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 157 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Francis Delpérée    Christine Defraigne    Sabine de Bethune   

magistraat
herziening van de grondwet
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1066/1 5-1066/1 (PDF) Herziening van de grondwet 7/6/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2011   Indiening Doc. 5-1066/1 5-1066/1 (PDF)
7/6/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/6/2011   Verzending naar commissie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Niet behandeld
31/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd