S. 4-998 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de Onderzoeksconferentie van Durban 2009
François Roelants du Vivier    Christine Defraigne   

conferentie VN
rechten van de mens
VN-resolutie
rassendiscriminatie
verzwarende omstandigheid
Myria
racisme
bestrijding van discriminatie
besluit (EU)
VN-conventie
motie van het Parlement
Unia
xenofobie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-998/1 4-998/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/11/2008
4-998/2 4-998/2 (PDF) Amendementen 10/2/2009
4-998/3 4-998/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2009
4-998/4 4-998/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2008   Indiening Doc. 4-998/1 4-998/1 (PDF)
13/11/2008   Inoverwegingneming
13/11/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2009   Inschrijving op agenda
5/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-8/o1) Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/11/2008   Verzending naar commissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Niet behandeld
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Bespreking
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Hoorzitting met de heer Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
13/1/2009   Hoorzitting met de heer Edouard Delruelle, adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
13/1/2009   Hoorzitting met de heer Radouane Bouhlal, voorzitter van de Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (MARX)
13/1/2009   Gedachtewisseling
27/1/2009   Inschrijving op agenda
27/1/2009   Hoorzitting met mevrouw Nathalie Rondeux, attachee bij de directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM), Departement Verenigde Naties, FOD Buitenlandse Zaken
27/1/2009   Gedachtewisseling
10/2/2009   Inschrijving op agenda
10/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
18/2/2009   Aanneming na amendering
18/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-998/3 4-998/3 (PDF)
18/2/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-998/4 4-998/4 (PDF)
5/3/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Vice-eersteminister en minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/3/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 16/12/2008, 13/1/2009, 27/1/2009, 10/2/2009, 18/2/2009