S. 4-896 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar
Richard Fournaux    Christine Defraigne   

psychotropicum
verdovend middel
drugverslaving
jongere
volksgezondheid
kinderbescherming
minderjarigheid
sociaal probleem
Hoge Gezondheidsraad
bescherming van de consument
verkoopvergunning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-896/1 4-896/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/8/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/8/2008   Indiening Doc. 4-896/1 4-896/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd