S. 4-892 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille
Nele Lijnen   

internetsite
openbaarheid van het bestuur
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
pensioenregeling
toegang tot de informatie
consumentenvoorlichting
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-892/1 4-892/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2008   Indiening Doc. 4-892/1 4-892/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving