S. 4-855 Dossierfiche K. 52-1336

Jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2009
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

EU-beleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
EU-milieubeleid
Europese Commissie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese verdragen
opwarming van het klimaat
migratiebeleid
Europese sociale politiek
internationale rol van de EU
nationaal parlement
terrorisme
vervangende brandstof
voedselveiligheid
broeikasgas
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
ACS-EU-overeenkomst
uitbreiding van de Europese Unie
Europese Centrale Bank
Europees staatsburgerschap
Wereldhandelsorganisatie
kleine en middelgrote onderneming
Afrika
honger
politiek asiel
vernieuwing
consolidatie van de Europese Unie
economische groei
gemeenschappelijk landbouwbeleid
ontwikkelingsland
westelijke Balkan
minder ontwikkeld land
visabeleid
prijs van levensmiddelen
vermindering van gasemissie
soja
duurzame ontwikkeling
energiebeleid
hulpprogramma
Europees defensiebeleid
biologische landbouw
bio-energie
stookolie
EOF
biobrandstof
Verdrag van Lissabon
ACS-EU-samenwerking
Protocol van Kyoto
asielzoeker
EU-energiebeleid
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-855/1 4-855/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 7/7/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/4/2008   Indiening Doc. 4-855/1 4-855/1 (PDF)
7/7/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/4/2008   Indiening
15/4/2008   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
15/4/2008   Verzending naar commissie
15/4/2008   Inschrijving op agenda
15/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
15/4/2008   Gedachtewisseling
met de heer Louis Michel, Europees commissaris
Doc. 4-855/1 4-855/1 (PDF)
15/4/2008   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 15/4/2008