S. 4-769 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiënten te wijzen op hun rechten in artsenpraktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, medische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening
Christiane Vienne   

motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
eerbiediging van het privé-leven
dokter
rechten van de zieke
medische gegevens
gezondheidsverzorging
ziekenhuis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-769/1 4-769/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/5/2008
4-769/2 4-769/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/5/2008   Indiening Doc. 4-769/1 4-769/1 (PDF)
29/5/2008   Inoverwegingneming
29/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/5/2008   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
17/3/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Hoorzitting met de heer Robert Rubens, voorzitter van het Ethisch Comité van het UZGent
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, Vlaams Patiëntenplatform
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Carine Serano, Ligue des usagers des services de santé (LUSS)
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Geneviève Schamps, voorzitter van de Federale Commissie rechten van de patiënt
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Christel Tecchiato, chef du service juridique accidents thérapeutiques et droits des patients de la Mutualité Chrétienne
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Anne Gillet, ondervoorzitter van de Groupement belge des Omnipraticiens
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Colette Jacob, conseiller, médiateur hospitalier, Santhea
12/5/2009   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Nationale Confederatie van verzorgingsinstellingen
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Bespreking
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Bespreking
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
7/7/2009   Hoorzitting met de heren Gerrit Rauws en Hervé Lisoir, Koning Boudewijnstichting
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Daniël Devos, Zorgnet Vlaanderen
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Piet Vanormelingen, Association des Médiateurs d'Institutions de Soins
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Luc Van Bauwel, Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Zorgvoorzieningen
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Niet behandeld
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-509/1
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-769/2 4-769/2 (PDF)
10/12/2009   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 10/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 17/3/2009, 12/5/2009, 26/5/2009, 30/6/2009, 7/7/2009, 17/11/2009, 24/11/2009, 8/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving