S. 4-761 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen
Patrik Vankrunkelsven    Wouter Beke    Christine Defraigne   

huisdier
lichamelijk geweld
gegevensbank
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
gemeentepolitie
DNA
verzekeringsmaatschappij
provincie
geldboete
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
genetische database

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-761/1 4-761/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/5/2008   Indiening Doc. 4-761/1 4-761/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd