S. 4-758 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties
Christine Defraigne    Berni Collas    Marie-HťlŤne Crombť-Berton   

vakbond
ondernemingsdirecteur
bedrijfsbeheer
ambtenarenvakbond
openbaarheid van het bestuur
werkgeversorganisatie
loon
organisatie zonder winstoogmerk
ziekteverzekering
governance
raad van bestuur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-758/1 4-758/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2008   Indiening
Herindiening 3-1058/1.
Doc. 4-758/1 4-758/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd