S. 4-697 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden
Patrik Vankrunkelsven    Wouter Beke    Nele Lijnen   

generiek geneesmiddel
verpakking
etiketteren
veterinair product
geneesmiddel
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-697/1 4-697/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/4/2008
4-697/2 4-697/2 (PDF) Amendementen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/4/2008   Indiening Doc. 4-697/1 4-697/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
17/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving