S. 4-693 Dossierfiche K. 52-815

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen
Katharina Schryvers   Mia De Schamphelaere   Raf Terwingen  

uitzetting uit een woning
burgerlijke rechtsvordering
huurovereenkomst
verhuur van onroerend goed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-815/1 Wetsvoorstel 13/2/2008
K. 52-815/2 Amendementen 27/2/2008
K. 52-815/3 Amendement 5/3/2008
K. 52-815/4 Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-815/5 Tekst aangenomen door de commissie 12/3/2008
K. 52-815/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 18/3/2008
K. 52-815/7 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/3/2008
K. 52-815/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/4/2008
4-693/1 4-693/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 25/4/2008
4-693/2 4-693/2 (PDF) Amendementen 14/5/2008
4-693/3 4-693/3 (PDF) Amendementen 21/5/2008
4-693/4 4-693/4 (PDF) Amendementen 27/5/2008
4-693/5 4-693/5 (PDF) Verslag namens de commissie 4/6/2008
4-693/6 4-693/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/6/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/2/2008   Indiening Doc. K. 52-815/1
14/2/2008   Inoverwegingneming
12/3/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-815/4
19/3/2008   Uitstel besprteking
Integraal verslag nr. 27, p. 1-2
10/4/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 46-69 + p. 87-88
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-22/o3)
Integraal verslag nr. 32, p. 88-89
Doc. K. 52-815/8
10/4/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/4/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-693/1 4-693/1 (PDF)
25/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
29/5/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-693/3 4-693/3 (PDF)
5/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-10/o8) Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
Doc. 4-693/6 4-693/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/4/2008   Verzending naar commissie
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
6/5/2008   Bespreking
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Hoorzitting met de heer Garcia en mevrouw Galopin, Syndicat des locataires
14/5/2008   Hoorzitting met de dames Laloux en Delcourt, Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat
14/5/2008   Hoorzitting met de heer Janssens, Koninklijk Verbond van Belgische Vrede- en Politierechters
14/5/2008   Hoorzitting met de heer Geert Inslegers, Vlaams Overleg Bewonersbelangen
14/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Nathalie Folens, Woonwinkel Izegem
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o2)
27/5/2008   Aanneming zonder amendering
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-693/5 4-693/5 (PDF)
5/6/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/2008   Bekendmaking (36805-36806)
11/8/2008   Erratum (41585)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/4/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/6/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 6/5/2008, 14/5/2008, 21/5/2008, 27/5/2008, 4/6/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/4/2008 15 28/4/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2008 60 24/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/2008 14/7/2008, blz 36805-36806
Errata
Op 11/8/2008, blz 41585