S. 4-692 Dossierfiche K. 52-1693

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Christine Defraigne    Berni Collas   

strafrechtspraak
taalgebruik
rechten van de verdediging
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-692/1 4-692/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/4/2008
4-692/2 4-692/2 (PDF) Amendementen 19/11/2008
4-692/3 4-692/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/2008
4-692/4 4-692/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2008
4-692/5 4-692/5 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 16/12/2008
K. 52-1693/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/12/2008
K. 52-1693/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/3/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening Doc. 4-692/1 4-692/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
17/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
4/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
11/12/2008   Terugzending naar commissie: Justitie
17/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/4/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
8/7/2008   Bespreking
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Bespreking
19/11/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/11/2008   Aanneming na amendering
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-692/3 4-692/3 (PDF)
2/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-692/4 4-692/4 (PDF)
11/12/2008   Terugzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-692/5 4-692/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1693/1
18/2/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
12/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 45-46
19/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o1)
Integraal verslag nr. 88, p. 2-3
Doc. K. 52-1693/2
19/3/2009   Aanneming zonder amendering
19/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2008, 18/12/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 8/7/2008, 19/11/2008, 2/12/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/3/2009, 19/3/2009