S. 4-684 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Miet Smet    Helga Stevens    Elke Tindemans    Els Van Hoof   

burgerlijk wetboek
huiselijk geweld
uitzetting uit een woning
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-684/1 4-684/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/4/2008   Indiening
Herindiening 3-701/1.
Doc. 4-684/1 4-684/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
17/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd