S. 4-625 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om verlenging van de moederschapsrust toe te staan voor vrouwelijke zelfstandigen die dat wensen wanneer hun pasgeborene in het ziekenhuis wordt opgenomen
Christine Defraigne    Nahima Lanjri    Patrik Vankrunkelsven    Christiane Vienne    Anne Delvaux   

moederschapsuitkering
zwangerschapsverlof
vroegste kinderjaren
kind
ziekenhuisopname
motie van het Parlement
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-625/1 4-625/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/3/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2008   Indiening Doc. 4-625/1 4-625/1 (PDF)
13/3/2008   Inoverwegingneming
13/3/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/3/2008   Verzending naar commissie
1/10/2008   Inschrijving op agenda
1/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
1/10/2008   Inleidende uiteenzetting
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Chris Botterman, adjunct algemeen secretaris bij de Boerenbond
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Andrée Debrulle, adviseur bij de ACV-studiedienst
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Klaas Soens, VBO
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, ABVV
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Olivier Valentin, algemeen adviseur bij de ACLVB
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Lutgarde Vrints, attachée Studiedienst bij de Gezinsbond
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Denis Lambert, Ligue des Familles
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, stafmedewerkster bij de Nederlandstalige Vrouwenraad
1/10/2008   Hoorzitting de Mme Magdeleine Willame-Boonen, présidente du Conseil des Femmes francophones de Belgique
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Myriam Sommer, directrice "Etude et Stratégie" bij de Office de la Naissance et de l'Enfance
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Anne-Marie Dieu, ULG
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Thérèse Casman, ULG
1/10/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 1/10/2008, 5/11/2008