S. 4-519 Dossierfiche K. 52-830

Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie - Tweede semester 2007
__________

Het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie - 1ste semester 2008
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
werking van de instelling
Europese Grondwet
Europese verdragen
EU-beleid
globalisering
economische en sociale samenhang
Akkoord van Schengen
EU-begroting
satellietnavigatie
marktliberalisatie
postdienst
maritiem beleid
opwarming van het klimaat
vermindering van gasemissie
emissiehandel
energiebeleid
internationale rol van de EU
Afrika
uitbreiding van de Europese Unie
KroatiŽ
Turkije
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
EU-onderzoeksbeleid
westelijke Balkan
Kosovo
Unie voor het Middellandse Zeegebied
Birma/Myanmar
Palestijnse kwestie
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
pensioenvoorwaarden
werkende beroepsbevolking
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
waterbehoefte
watervoorraad
luchtverontreiniging
marien milieu
EU-milieubeleid
Europese sociale politiek
energievoorziening
betrekking van de Europese Unie
vernieuwing
immigratie
BraziliŽ
economische groei
betrekkingen binnen de EU
arbeidsmarkt
vergrijzing van de bevolking
culturele samenwerking
culturele identiteit
culturele verscheidenheid
acculturatie
grenscontrole
economische ontwikkeling
zekerheid van arbeidsplaats
flexibiliteit van de arbeid
ServiŽ
buitengrens van de EU
rechten van minderheden
illegale migratie
Rusland
India
China
ACS-landen
Verdrag van Lissabon
Kosovo-kwestie
emissierechten
Protocol van Kyoto
BRICS-landen
langdurige zorg
geÔntegreerd maritiem beleid
waterbeleid
EU-energiebeleid
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-519/1 4-519/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 1/2/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/1/2008   Indiening Doc. 4-519/1 4-519/1 (PDF)
22/1/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/1/2008   Indiening
22/1/2008   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
22/1/2008   Verzending naar commissie
22/1/2008   Inschrijving op agenda
22/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
22/1/2008   Gedachtewisseling
met de heer Manuel Carvalho, woordvoerder van de Permanente vertegenwoordiging van Portugal bij de Europese Unie, en Z. Exc. de heer Borut Trekman, Ambassadeur van de Sloveense Republiek bij het Koninkrijk BelgiŽ
Doc. 4-519/1 4-519/1 (PDF)
22/1/2008   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/1/2008