S. 4-518 Dossierfiche K. 52-845

Colloquium betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, Ljubljana, 11 januari 2008
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Europese verdragen
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
evenredigheidsbeginsel
gewone wetgevingsprocedure
Verdrag van Lissabon
openbaarheid van het besluitvormingsproces
Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
EU-beleid - nationaal beleid
nationaal parlement
COSAC
Europese Grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-518/1 4-518/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 23/1/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2008   Indiening Doc. 4-518/1 4-518/1 (PDF)
11/1/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2008   Indiening
11/1/2008   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
11/1/2008   Verzending naar commissie
11/1/2008   Inschrijving op agenda
11/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Camille Dieu, Stefaan Vercamer
11/1/2008   Verslag van het colloquium Doc. 4-518/1 4-518/1 (PDF)
11/1/2008   Einde behandeling
11/1/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/1/2008