S. 4-509 Dossierfiche K. 52-2323

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek
Christine Defraigne   

bewustmaking van de burgers
dokter
bekendmaking
beroep in de gezondheidszorg
rechten van de zieke
gezondheidsverzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-509/1 4-509/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/1/2008
4-509/2 4-509/2 (PDF) Amendementen 19/11/2009
4-509/3 4-509/3 (PDF) Amendementen 24/11/2009
4-509/4 4-509/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2009
4-509/5 4-509/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/2009
4-509/6 4-509/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/12/2009
K. 52-2323/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2008   Indiening Doc. 4-509/1 4-509/1 (PDF)
17/1/2008   Inoverwegingneming
17/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/1/2008   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
17/3/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Hoorzitting met de heer Robert Rubens, voorzitter van het Ethisch Comité van het UZGent
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, Vlaams Patiëntenplatform
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Carine Serano, Ligue des usagers des services de santé (LUSS)
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Geneviève Schamps, voorzitter van de Federale Commissie rechten van de patiënt
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Christel Tecchiato, chef du service juridique accidents thérapeutiques et droits des patients de la Mutualité Chrétienne
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Anne Gillet, ondervoorzitter van de Groupement belge des Omnipraticiens
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Colette Jacob, conseiller, médiateur hospitalier, Santhea
12/5/2009   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Nationale Confederatie van verzorgingsinstellingen
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Bespreking
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Bespreking
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
7/7/2009   Hoorzitting met de heren Gerrit Rauws en Hervé Lisoir, Koning Boudewijnstichting
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Daniël Devos, Zorgnet Vlaanderen
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Piet Vanormelingen, Association des Médiateurs d'Institutions de Soins
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Luc Van Bauwel, Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Zorgvoorzieningen
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Niet behandeld
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
24/11/2009   Aanneming na amendering
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-509/4 4-509/4 (PDF)
8/12/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-509/5 4-509/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2323/1
7/5/2010   Einde behandeling
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60+20 (termijn tussen poc beslissingen
Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 17/3/2009, 12/5/2009, 26/5/2009, 30/6/2009, 7/7/2009, 17/11/2009, 24/11/2009, 8/12/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2009 60 5/3/2010
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60+20 (termijn tussen poc beslissingen
Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2009 140 9/6/2010