S. 4-501 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1į, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen
Philippe Monfils   

verkeersregels
parkeerterrein
wegverkeer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-501/1 4-501/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2007   Indiening Doc. 4-501/1 4-501/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
20/1/2010   Bespreking
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Martin Van Houtte, afgevaardigd bestuurder van het BIVV
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Y. Decramer, vertegenwoordiger van de Federale Wegpolitie
3/3/2010   Hoorzitting met de heer R. Wagelmans, vertegenwoordiger van de Vaste Commissie Lokale Politie
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Uitgesteld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/1/2010, 3/3/2010