S. 4-498 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, ß 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in eeen instelling wordt opgenomen, op te heffen
Philippe Monfils   

gehandicapte
sociale voorzieningen
invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-498/1 4-498/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2007   Indiening Doc. 4-498/1 4-498/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
5/3/2008   Inschrijving op agenda
5/3/2008   Niet behandeld
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Franco Seminara
17/3/2010   Bespreking
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/3/2010