S. 4-493 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra
Carine Russo    Guy Swennen    Freya Piryns   

gezin
buitenlandse staatsburger
vreemdelingenrecht
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker
kind
minderjarigheid
rechten van het kind
gevangenisstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-493/1 4-493/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2007   Indiening Doc. 4-493/1 4-493/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Regeling der werkzaamheden
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Niet behandeld
4/11/2008   Inschrijving op agenda
4/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
4/11/2008   Bespreking
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Bespreking
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Bespreking
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/5/2008, 4/11/2008, 18/11/2008, 17/11/2009, 24/11/2009, 2/3/2010