S. 4-415 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen
Philippe Monfils    Dominique Tilmans   

Koloniale Verzekeringskas
echtscheiding
gescheiden persoon
personeel in Afrika
uitkering aan nabestaanden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-415/1 4-415/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-1838/1.
Doc. 4-415/1 4-415/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd