S. 4-399 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen"
Christiane Vienne    Sfia Bouarfa    JoŽlle Kapompolť    Olga Zrihen   

witwassen van geld
tussenhandelaar
internationale handel
zwarte handel
edelsteen
terrorisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-399/1 4-399/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2007   Indiening
Herindiening 3-2385/1.
Doc. 4-399/1 4-399/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving