S. 4-393 Dossierfiche                  

Herziening van Titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een nieuw artikel 22ter in te voegen dat personen met een handicap het genot van rechten en vrijheden moet waarborgen
Philippe Monfils   

rechten van het individu
gelijke behandeling
gehandicapte
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-393/1 4-393/1 (PDF) Herziening van de grondwet 14/11/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2007   Indiening Doc. 4-393/1 4-393/1 (PDF)
14/11/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/11/2007   Verzending naar commissie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Niet behandeld
12/3/2009   Inschrijving op agenda
12/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Pol Van Den Driessche
12/3/2009   Bespreking
10/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Zal worden ingetrokken
10/12/2009   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 10/12/2009
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 10/12/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/3/2009, 10/12/2009