S. 4-340 Dossierfiche K. 52-419

De Europese Raad van Lissabon van 18 en 19 oktober 2007
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Grondwet
intergouvernementele conferentie (EU)
sociale partner
opwarming van het klimaat
vermindering van gasemissie
internationale rol van de EU
Unie voor het Middellandse Zeegebied
Afrika
Birma/Myanmar
Europees Parlement
sociale dialoog (EU)
uitbreiding van de Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
economische en sociale samenhang
geldmarkt
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
eerbiediging van het privé-leven
ACS-landen
regenereerbare energie
Hof van Justitie van de Europese Unie
energiebeleid
werking van de instelling
subsidiariteitsbeginsel
illegale migratie
gekwalificeerde meerderheid
emissiehandel
Verdrag betreffende de Europese Unie
ijzer- en staalindustrie
Europese sociale politiek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
fusie van ondernemingen
aardgas
Palestijnse kwestie
EGA
Israël
Europees Verbond van Vakverenigingen
Verdrag van Lissabon
emissierechten
Protocol van Kyoto
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-340/1 4-340/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 22/11/2007
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/10/2007   Indiening Doc. 4-340/1 4-340/1 (PDF)
24/10/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/10/2007   Indiening
17/10/2007   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
17/10/2007   Verzending naar commissie
17/10/2007   Inschrijving op agenda
17/10/2007   Gedachtewisseling
met de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2007
17/10/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
24/10/2007   Inschrijving op agenda
24/10/2007   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2007
Doc. 4-340/1 4-340/1 (PDF)
24/10/2007   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/10/2007, 24/10/2007