S. 4-325 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening
Christine Defraigne    Marie-HťlŤne Crombť-Berton   

dakloze
sociale bijstand
drugverslaving
bedelarij
OCMW
politie
sociaal probleem
voorhechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-325/1 4-325/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1336/1.
Doc. 4-325/1 4-325/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd