S. 4-321 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen
Philippe Monfils   

ongehuwd samenleven
gehandicapte
invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
gehuwde persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-321/1 4-321/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening Doc. 4-321/1 4-321/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
5/3/2008   Inschrijving op agenda
5/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
5/3/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/3/2008