S. 4-312 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
Philippe Monfils   

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
evenredigheidsbeginsel
Cultuurpact

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-312/1 4-312/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/10/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2007   Indiening Doc. 4-312/1 4-312/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd