S. 4-305 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat
Christine Defraigne   

huwelijk
verhouding kerk-staat
scheiding tussen kerk en staat
godsdienst
rechtssoevereiniteit
herziening van de grondwet
geestelijkheid
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-305/1 4-305/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 18/10/2007
4-305/2 4-305/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2007   Indiening
Herindiening 3-2379/1.
Doc. 4-305/1 4-305/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie