S. 4-181 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt
Christine Defraigne   

mensenhandel
bedelarij
wegverkeer
verkeersveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-181/1 4-181/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/9/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/9/2007   Indiening Doc. 4-181/1 4-181/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
8/4/2008   Inschrijving op agenda
8/4/2008   Niet behandeld
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Nahima Lanjri
22/4/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
4/11/2008   Inschrijving op agenda
4/11/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/2008, 21/10/2008