S. 4-1769 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling wat de verplichte indexering van het leefgeld en de mogelijkheid van totale kwijtschelding van schulden betreft
Christiane Vienne   

schuldenlast
prijsindex
armoede
minimumbestaansinkomen
kosten van levensonderhoud
loonindexering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1769/1 4-1769/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/4/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2010   Indiening Doc. 4-1769/1 4-1769/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving