S. 4-1753 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Zakia Khattabi    Freya Piryns   

motie van het Parlement
gelijke behandeling van man en vrouw
bestrijding van discriminatie
positie van de vrouw
EU-actie
discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling
participatie van vrouwen
politieke participatie
rechten van de vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
harmonisatie van de wetgevingen
Verdrag betreffende de Europese Unie
Europees Instituut voor gendergelijkheid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1753/1 4-1753/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/4/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2010   Indiening Doc. 4-1753/1 4-1753/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd