S. 4-1657 Dossierfiche K. 52-2340

Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
Regering Y. Leterme II  

verkoop met verlies
aansprakelijkheid van de producent
strafsanctie
taalgebruik
aanduiding van herkomst
concurrentiebeperking
verkoop
verkoop met prijsreductie
consumentenvoorlichting
verbreken van een contract
rechtsingang
garantie
veiling
nationale uitvoeringsmaatregel
merk
goederen en diensten
teleshopping
etiketteren
gereduceerde prijs
product van oorsprong
prijsaanduiding
intellectuele eigendom
vergelijkende reclame
benaming van een product
handelsverrichting
misbruikclausule
handelscontract
ongevraagde elektronische reclame
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
misleidende reclame
handelsregelingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2340/1 Wetsontwerp 28/12/2009
K. 52-2340/2 Amendementen 20/1/2010
K. 52-2340/3 Amendementen 26/1/2010
K. 52-2340/4 Amendementen 27/1/2010
K. 52-2340/5 Verslag namens de commissie 9/2/2010
K. 52-2340/6 Tekst aangenomen door de commissie 9/2/2010
K. 52-2340/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 11/2/2010
K. 52-2340/8 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2010
K. 52-2340/9 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2010
K. 52-2340/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/2010
4-1657/1 4-1657/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/2/2010
4-1657/2 4-1657/2 (PDF) Amendementen 3/3/2010
4-1657/3 4-1657/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/2010
4-1657/4 4-1657/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2010
4-1657/5 4-1657/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2340/1
9/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2340/5
11/2/2010   Terugzending naar commissie (splitsing)
Integraal verslag nr. 141
11/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 18-44 en 91-93
11/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-20/o23)
Integraal verslag nr. 142, p. 93-94
Doc. K. 52-2340/10
11/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/2/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1657/1 4-1657/1 (PDF)
23/2/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/3/2010   Inschrijving op agenda
18/3/2010   Amendementen heringediend na de goedkeuring van het verslag
18/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-8/o8) Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
Doc. 4-1657/5 4-1657/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/2/2010   Verzending naar commissie
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
3/3/2010   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
3/3/2010   Bespreking
10/3/2010   Inschrijving op agenda
10/3/2010   Bespreking
10/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
10/3/2010   Aanneming zonder amendering
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
17/3/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
18/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
12/4/2010   Bekendmaking (20803-20841)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/3/2010, 10/3/2010, 17/3/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2010 5 26/2/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/2/2010 30 25/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 12/4/2010, blz 20803-20841