S. 4-1602 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen
Nele Lijnen   

politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker
sociale voorzieningen
verwijdering
motie van het Parlement
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
steun voor de terugkeer
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1602/1 4-1602/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2010   Indiening Doc. 4-1602/1 4-1602/1 (PDF)
21/1/2010   Inoverwegingneming
21/1/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/1/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving