S. 4-1574 Dossierfiche K. 52-2333

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009
Philippe Fontaine    Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Nele Lijnen    Francis Delpérée    Christiane Vienne   

toepassing van de wet
maatschappelijke positie
zelfstandig beroep
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1574/1 4-1574/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/12/2009
4-1574/2 4-1574/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2009
4-1574/3 4-1574/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2009
4-1574/4 4-1574/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/12/2009
K. 52-2333/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/12/2009
K. 52-2333/2 Verslag namens de commissie 6/1/2010
K. 52-2333/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Indiening Doc. 4-1574/1 4-1574/1 (PDF)
17/12/2009   Inoverwegingneming
17/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
18/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-10/o9) Hand. 4-105 Hand. 4-105 (PDF)
Doc. 4-1574/4 4-1574/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2009   Verzending naar commissie
17/12/2009   Inschrijving op agenda
17/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
17/12/2009   Bespreking
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o2)
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-1574/2 4-1574/2 (PDF)
18/12/2009   Tekst aangenomen Doc. 4-1574/3 4-1574/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2333/1
22/12/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 134, p. 178
6/1/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2333/2
7/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 78-79
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 135, p. 82-83
Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
Doc. K. 52-2333/3
7/1/2010   Aanneming zonder amendering
7/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/2010   Bekendmaking (9053)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2009, 18/12/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/1/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/1/2010 60 15/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/1/2010 15/2/2010, blz 9053