S. 4-1523 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 teneinde het recht op opvang te beperken bij een derde asielaanvraag
Nele Lijnen    Ann Somers   

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker
sociale voorzieningen
eerste hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1523/1 4-1523/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2009   Indiening Doc. 4-1523/1 4-1523/1 (PDF)
10/12/2009   Inoverwegingneming
10/12/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/12/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving