S. 4-152 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen
Philippe Monfils   

ethiek
moederschap
ongehuwde ouder
burgerlijk wetboek
adoptie
eerbiediging van het privé-leven
burgerlijke stand
vondeling
afstamming
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-152/1 4-152/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/8/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2007   Indiening
Herindiening 51-0155/1.
Doc. 4-152/1 4-152/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
19/11/2007   Inschrijving op agenda
19/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Marie-Hélène Crombé-Berton
19/11/2007   Bespreking
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Regeling der werkzaamheden
11/3/2009   Inschrijving op agenda
11/3/2009   Hoorzitting met dr. René Hoksbergen, professor aan de Universiteit Utrecht
11/3/2009   Hoorzitting met dr. Anne Verougstraete, gynaecoloog aan de VUB
11/3/2009   Hoorzitting met professor Michel Verwilghen, Hoge Raad voor adoptie
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor aan de UCL
11/3/2009   Hoorzitting met de heer Bernard Devos, délégué général aux droits de l'enfant
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Sophie Lazard, Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Adoption
11/3/2009   Hoorzitting met de heer Jo Labens, coördinator vzw Gewenst Kind
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Van Houcke, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 19/11/2007, 18/2/2009, 11/3/2009