S. 4-1516 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een samenhangend en geÔntegreerd beleid uit te werken voor patiŽnten die aan een ernstige huidziekte lijden
Christiane Vienne    Franco Seminara    Nahima Lanjri    Dominique Tilmans    Roland Duchatelet    Jean-Paul Procureur    Ann Somers   

bewustmaking van de burgers
huidziekte
geneeswijze
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1516/1 4-1516/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/11/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2009   Indiening Doc. 4-1516/1 4-1516/1 (PDF)
10/12/2009   Inoverwegingneming
10/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2009   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
9/3/2010   Bespreking
9/3/2010   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving