S. 4-1307 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
Nahima Lanjri    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Yves Leterme   

aanwerving
EU-onderdaan
overheidsapparaat
herziening van de grondwet
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1307/1 4-1307/1 (PDF) Herziening van de grondwet 4/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2009   Indiening Doc. 4-1307/1 4-1307/1 (PDF)
4/5/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/5/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd