S. 4-1288 Dossierfiche K. 52-1991

Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
Philippe Mahoux    Patrik Vankrunkelsven    Wouter Beke    Christine Defraigne    Anne Delvaux    Jacques Brotchi    Nahima Lanjri   

bio-ethiek
stamcel
besluit
cytologie
toepassing van de wet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1288/1 4-1288/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/4/2009
4-1288/2 4-1288/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/5/2009
4-1288/3 4-1288/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/5/2009
K. 52-1991/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/5/2009
K. 52-1991/2 Verslag namens de commissie 9/6/2009
K. 52-1991/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2009   Indiening Doc. 4-1288/1 4-1288/1 (PDF)
23/4/2009   Inoverwegingneming
23/4/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/5/2009   Inschrijving op agenda
14/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
14/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o6) Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
Doc. 4-1288/3 4-1288/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2009   Verzending naar commissie
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/5/2009   Bespreking
12/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/5/2009   Aanneming zonder amendering
12/5/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1288/2 4-1288/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/5/2009   Overzending Doc. K. 52-1991/1
9/6/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1991/2
11/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 70-71
11/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o12)
Integraal verslag nr. 102, p. 80
Doc. K. 52-1991/3
11/6/2009   Aanneming zonder amendering
11/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2009   Bekendmaking (45270)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/5/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/5/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/6/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/5/2009 60 13/7/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/6/2009 2/7/2009, blz 45270