S. 4-124 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Christine Defraigne   

toegang tot de informatie
paramedisch beroep
dokter
beroepsgeheim
bemiddelaar
rechten van de zieke
vrijheid van zelfbeschikking
minderjarigheid
medische gegevens
gezondheidsverzorging
ziekenhuis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-124/1 4-124/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Doc. 4-124/1 4-124/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
17/3/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Hoorzitting met de heer Robert Rubens, voorzitter van het Ethisch Comité van het UZGent
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, Vlaams Patiëntenplatform
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Carine Serano, Ligue des usagers des services de santé (LUSS)
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Geneviève Schamps, voorzitter van de Federale Commissie rechten van de patiënt
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Christel Tecchiato, chef du service juridique accidents thérapeutiques et droits des patients de la Mutualité Chrétienne
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Anne Gillet, ondervoorzitter van de Groupement belge des Omnipraticiens
12/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Colette Jacob, conseiller, médiateur hospitalier, Santhea
12/5/2009   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Nationale Confederatie van verzorgingsinstellingen
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Bespreking
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Bespreking
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
7/7/2009   Hoorzitting met de heren Gerrit Rauws en Hervé Lisoir, Koning Boudewijnstichting
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Daniël Devos, Zorgnet Vlaanderen
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Piet Vanormelingen, Association des Médiateurs d'Institutions de Soins
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Luc Van Bauwel, Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Zorgvoorzieningen
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Niet behandeld
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/3/2009, 12/5/2009, 26/5/2009, 30/6/2009, 7/7/2009, 17/11/2009