S. 4-1196 Dossierfiche K. 52-2136

Ontmoeting met een parlementaire delegatie van het Verenigd Koninkrijk
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
defensiebeleid
parlementaire delegatie
strijdkrachten in het buitenland
China
interparlementaire unie
anticrisisplan
Irak
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Verenigde Staten
Afghanistan
Rusland
economische recessie
monetaire crisis
NAVO
internationale betrekking
Europese verdragen
Europees defensiebeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1196/1 4-1196/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 4/3/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2009   Indiening Doc. 4-1196/1 4-1196/1 (PDF)
4/3/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/3/2009   Indiening
4/3/2009   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
4/3/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
4/3/2009   Verzending naar commissie
4/3/2009   Inschrijving op agenda
4/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
4/3/2009   Gedachtewisseling Doc. 4-1196/1 4-1196/1 (PDF)
4/3/2009   Einde behandeling
4/3/2009   Verzending naar commissie
4/3/2009   Inschrijving op agenda
4/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
4/3/2009   Gedachtewisseling
4/3/2009   Einde behandeling
4/3/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/3/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 4/3/2009