S. 4-1138 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling
Philippe Monfils    Nahima Lanjri    Guy Swennen    Patrik Vankrunkelsven   

ethiek
moederschap
adoptie
eerbiediging van het privé-leven
burgerlijk recht
vondeling
afstamming
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1138/1 4-1138/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/1/2009
4-1138/2 4-1138/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/7/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2009   Indiening Doc. 4-1138/1 4-1138/1 (PDF)
22/1/2009   Inoverwegingneming
22/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
13/2/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/7/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 4-1138/2 4-1138/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/1/2009   Verzending naar commissie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux
11/2/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van State
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Regeling der werkzaamheden
11/3/2009   Inschrijving op agenda
11/3/2009   Hoorzitting met dr. René Hoksbergen, professor aan de Universiteit Utrecht
11/3/2009   Hoorzitting met dr. Anne Verougstraete, gynaecoloog aan de VUB
11/3/2009   Hoorzitting met professor Michel Verwilghen, Hoge Raad voor adoptie
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor aan de UCL
11/3/2009   Hoorzitting met de heer Bernard Devos, délégué général aux droits de l'enfant
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Sophie Lazard, Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Adoption
11/3/2009   Hoorzitting met de heer Jo Labens, coördinator vzw Gewenst Kind
11/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Van Houcke, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 11/2/2009, 18/2/2009, 11/3/2009