S. 4-1122 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Freya Piryns    Carine Russo    Josť Daras   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1122/1 4-1122/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2009   Indiening Doc. 4-1122/1 4-1122/1 (PDF)
22/1/2009   Inoverwegingneming
22/1/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd