S. 4-1058 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft
Nele Lijnen   

arbeid
gepensioneerde
cumulatie van inkomsten
weduwschap
uitkering aan nabestaanden
gezinslast
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1058/1 4-1058/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/12/2008   Indiening Doc. 4-1058/1 4-1058/1 (PDF)
18/12/2008   Inoverwegingneming
18/12/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2008   Verzending naar commissie
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht
2/2/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/2/2010

Kruispuntbank van de wetgeving