S. 4-1039 Dossierfiche K. 52-1680

Het Europees asiel- en migratiebeleid
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
vreemdelingenrecht
politieke vluchteling
steun voor de terugkeer
werkvergunning
grenscontrole
eerbiediging van het privé-leven
buitengrens van de EU
politiek asiel
migrerende werknemer
mensenhandel
illegale migratie
asielrecht
asielzoeker
remigratie
Frontex
migratie
braindrain
migrant
migratiebeleid van de EU
vluchteling
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1039/1 4-1039/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 9/12/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/12/2008   Indiening Doc. 4-1039/1 4-1039/1 (PDF)
9/12/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
3/12/2008   Indiening
3/12/2008   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
3/12/2008   Verzending naar commissie
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
3/12/2008   Gedachtewisseling
met de heer Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid
Doc. 4-1039/1 4-1039/1 (PDF)
9/12/2008   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 3/12/2008