S. 4-1009 Dossierfiche K. 52-1743

De impact van de Europese instellingen op Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
sociaal effect
zetel van de instelling
Europese Unie
impactonderzoek
economisch gevolg
communautaire instelling
demografische analyse
sociologie van het stadsleven
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1743/1 Verslag namens het Adviescomité 20/1/2009
4-1009/1 4-1009/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 20/1/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/11/2008   Indiening
20/1/2009   Einde behandeling Doc. K. 52-1743/1
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2008   Indiening Doc. 4-1009/1 4-1009/1 (PDF)
18/11/2008   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
18/11/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
18/11/2008   Gedachtewisseling
met Prof. Dr. Christian Vandermotten (ULB) en mevr. Marie-Laure Roggemans, aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de stedelijke ontwikkeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/11/2008