S. 4-1004 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de programmawet (I) van 24 december 2002 teneinde een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren voor werkgevers die personen met een handicap in dienst nemen
Philippe Monfils   

gehandicapte
werkgelegenheidsbevordering
sociale bijdrage
werknemer met een beperking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1004/1 4-1004/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2008   Indiening Doc. 4-1004/1 4-1004/1 (PDF)
20/11/2008   Inoverwegingneming
20/11/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/11/2008   Verzending naar commissie
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
17/3/2010   Bespreking
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/3/2010