S. 3-999 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de minnelijke aanzuiveringsregeling
Jan Steverlynck   

sociale bijdrage
burgerlijke rechtsvordering
akkoordprocedure
schuldenlast
schuld
kwijtschelding van belastingschuld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-999/1 3-999/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/1/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2005   Indiening Doc. 3-999/1 3-999/1 (PDF)
27/1/2005   Inoverwegingneming
27/1/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving