S. 3-998 Dossierfiche K. 51-1593

Stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

nationale uitvoeringsmaatregel
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
beroep wegens niet-nakomen
EU-recht - nationaal recht
Hof van Justitie van de Europese Unie
schending van het EU-recht
richtlijn (EU)
inbreukprocedure (EU)
omzettingsachterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-998/1 3-998/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 21/1/2005
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/11/2004   Indiening Doc. 3-998/1 3-998/1 (PDF)
10/11/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2004   Indiening Doc. 3-998/1 3-998/1 (PDF)
10/11/2004   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
10/11/2004   Verzending naar commissie
10/11/2004   Inschrijving op agenda
10/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
10/11/2004   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de h. Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, over de stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht - Gedachtewisseling
10/11/2004   Einde behandeling
10/11/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/11/2004