S. 3-991 Dossierfiche K. 51-1578

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro
Wouter Beke    Jacinta De Roeck    Jacques Germeaux   

euro
Zuidoost-AziŽ
ontwikkelingshulp
aardschok
valutatransactie
natuurramp
papiergeld
hulp aan getroffenen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-991/1 3-991/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/1/2005
3-991/2 3-991/2 (PDF) Amendementen 25/1/2005
3-991/3 3-991/3 (PDF) Amendementen 26/1/2005
3-991/4 3-991/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/1/2005
3-991/5 3-991/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/1/2005
3-991/6 3-991/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/1/2005
K. 51-1578/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/1/2005
K. 51-1578/2 Amendement 1/2/2005
K. 51-1578/4 Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2005
K. 51-1578/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 3/2/2005
3-991/7 3-991/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 4/2/2005
3-991/8 3-991/8 (PDF) Amendementen 16/2/2005
3-991/9 3-991/9 (PDF) Verslag namens de commissie 16/2/2005
3-991/10 3-991/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/2/2005
K. 51-1578/3 Verslag namens de commissie 17/2/2005
3-991/11 3-991/11 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 17/2/2005
K. 51-1578/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 18/2/2005
K. 51-1578/7 Amendementen 22/2/2005
K. 51-1578/9 Tekst aangenomen door de commissie 25/2/2005
K. 51-1578/8 Verslag namens de commissie 28/2/2005
K. 51-1578/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2005   Indiening Doc. 3-991/1 3-991/1 (PDF)
20/1/2005   Inoverwegingneming
20/1/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/1/2005   Inschrijving op agenda
27/1/2005   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
27/1/2005   Algemene bespreking Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
27/1/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
27/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-95 Hand. 3-95 (PDF)
Doc. 3-991/6 3-991/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/1/2005   Verzending naar commissie
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas, JoŽlle Kapompolť
26/1/2005   Bespreking
26/1/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
26/1/2005   Aanneming na amendering
26/1/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-991/4 3-991/4 (PDF)
26/1/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-991/5 3-991/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/1/2005   Overzending Doc. K. 51-1578/1
1/2/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1578/3
3/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 39-42
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 116, p. 54-55
Doc. K. 51-1578/5
3/2/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
4/2/2005   Overzending Doc. 3-991/7 3-991/7 (PDF)
4/2/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o1) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
4/2/2005   Verzending naar commissie
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas, JoŽlle Kapompolť
16/2/2005   Bespreking
16/2/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
16/2/2005   Aanneming na amendering
16/2/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-991/9 3-991/9 (PDF)
16/2/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-991/10 3-991/10 (PDF)
  [K4] Behandeling door Kamer
18/2/2005   Overzending Doc. K. 51-1578/6
28/2/2005   Aanneming in commissie (gedeeltelijk tegengeamendeerd) Doc. K. 51-1578/8
10/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 70-73
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Integraal verslag nr. 122, p. 60
Doc. K. 51-1578/10
10/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
10/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/2005   Bekendmaking (20006)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/1/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 26/1/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/2/2005
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/2/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 16/2/2005
[K4] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/3/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 29/1/2005 60 25/4/2005
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 14/2/2005 15 28/2/2005
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 19/2/2005 15 7/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/2005 29/4/2005, blz 20006